Revize

Revize

Revize elektrických zařízení s oprávněním E1A

Na zařízení NN                                        Na zařízení VN

  • Elektrické rozvody
  • Elektrické přípojky
  • Rozvaděče měření
  • Rozvaděče DBO
  • Hromosvody
  • Trafostanice
  • Rozvaděče VN
  • Zemnící soustava
  • Hromosvody

Posouzení

Provádíme posouzení stavu elektrické instalace stávajících i nových rozvodů NN a VN včetně návrhů jejich změn a dále provádíme úpravy rozvaděčů NN pro měření odběru dle požadavků distributora pro změny sazby, nebo nové připojení, včetně vyřízení žádostí.

Revize FVE

Provádíme revize FVE více na stránce fotovoltaiky.

Revize nabíjecích stanic

Provádíme revize nabíjecích stanic pro elektromobily více na stránce nabíjecích stanic.