Fotovoltaika

Fotovoltaika

Montáže FVE

Stavíme fotovoltaické elektrárny na míru, vypočítané dle spotřeby zákazníka, tudíž zaplatíte jen to co opravdu potřebujete, vše dodáváme včetně projektové dokumentace (která je zpracována na konkrétní elektrárnu)

Revize FVE

Pro provozovatele fotovoltaických elektráren a takzvaných mikrozdrojů, nabízíme provedení pravidelných revizí dle platných ČSN. Účelem revize je kontrola elektrárny z hlediska bezpečnosti a také odhalení případných poruch, které mohou snižovat výkon a životnost elektrárny – viz. efekt PID.

Prověření elektrárny

Provádíme prověření elektrárny z hlediska skutečné a teoretické výroby. Navrhujeme řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby, kontrolu panelů a rozvaděčů a měření revizními přístroji.

Revizní zprávy

Vypracujeme vám revizní zprávy na základě prohlídky a měření komplet od strany DC (panely) až po stranu AC. Pro majitele velkých FV výroben, kteří dodávají distributorovi přes trafostanice dál do sítě VN. provedeme pravidelné prohlídky i revize kompletních systémů včetně předávacího místa VN.