Revize FVE

Pro provozovatele fotovoltaických elektráren a takzvaných mikrozdrojů, nabízíme provedení pravidelných revizí dle platných ČSN. Účelem revize je kontrola elektrárny z hlediska bezpečnosti a také odhalení případných poruch, které mohou snižovat výkon a životnost elektrárny – viz, efekt PID. Dále provádíme prověření elektrárny z hlediska skutečné a teoretické výroby, navrhujeme řešení pro optimalizaci výroby a spotřeby, kontrolu panelů a rozvaděčů a měření revizními přístroji.

Vypracujeme vám revizní zprávy na základě prohlídky a měření komplet od strany DC (panely) až po stranu AC. Pro majitele velkých FV výroben, kteří dodávají distributorovi přez trafostanice dál do sítě VN, provedeme pravidelné prohlídky i revize kompletních systémů včetně předávacího místa VN.

revize@elektromont-tabor.cz

+420 776 208 507